Пон. - Пет. от 10:00 ч. до 19:00 ч.
Title Image

Медицинско право

АДВОКАТСКА КАНТОРА ТАБАКОВ

Адвокатски услуги по отношение на медицински проблеми.
МДЦ „Саздановски Медика Нова” ООД работи в съдружие с адвокатска кантора „Табаков”!

Адвокатска кантора „Табаков” извършва консултации във връзка с правоотношениятамежду пациентите от една страна и медицински специалисти, държавни и обществени органи от друга.

  • Способи за защита на нарушени права на пациента по Закона за здравето или спорове свързани с медицинското обслужване.
  • Изготвяне и подаване на жалби до Регионалния център по здравеопазване и Комисиите по етика на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.
  • Процесуално представителсто и защита при търсене на договорна отговорност по Закона за задълженията и договорите за вреди, причинени на пациент в резултат на некачествено медицинско обслужване.
  • Процесуално представителство и защита при търсене на деликтна отговорност по Закона за задълженията и договорите за вреди, произтичащи от неправомерни действия на лекаря.”
  • За повече информация посетете www.tabakov.bg

Към сайта на Адвокатска кантора Табаков